<< powrót

 POMOC DLA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU

 1. Uruchomienie

Po uruchomieniu programu w pierwszym oknie dokonujemy wyboru plików, z których będą wykonywane odbitki w jednym z naszych laboratoriów.

a) Wybór katalogu z plikami *.jpg, *.psd, *.bmp, *.tif

Chcąc załadować pliki graficzne do programu określamy katalog docelowy posługując się narzędziem „Wybór dysku”. Po wczytaniu katalogu w drugim oknie „Zawartość katalogu” pojawią się miniaturki.

 b) Informacje szczegółowe

Po podświetleniu miniaturki w oknie „Zawartość katalogu” wyświetlane są informacje szczegółowe na temat wybranego pliku.

 c) Wybór plików do wysłania

Duża ilość plików w katalogu powoduje długie wczytywanie ale możemy zatrzymać tworzenie miniaturek za pomocą przycisku „stop”. Funkcja „Podgląd zdjęć” służy do włączania / wyłączania miniaturek. Aby dodać pojedynczo pliki, podświetlamy miniaturkę w okna „Pliki do wysłania” i klikamy przycisk „dodaj”. Przycisk „dodaj wszystkie” załaduje wszystkie miniaturki.

 d) Sortowanie i usuwanie plików do wysłania

Przycisk „sortuj alfabetycznie” układa pliki według nazw w kolejności alfabetycznej.
Przycisk „usuń wszystkie” usuwa pliki z okna „Pliki do wysłania”
Przycisk „usuń” usuwa zaznaczone pliki z okna „Pliki do wysłania”

 

 2. Przygotowanie plików do wysłania

Po wybraniu plików możemy ustawić szczegółowe parametry dla każdego obrazu, ustawić odpowiedni format papieru oraz jego rodzaj (błyszczący/matowy).

 a) Ustawianie parametrów obrazka

Zaznaczając miniaturkę możemy ustawić ilość kopii odbitek do wykonania dla każdego obrazka.
Aby wykonać wszystkie odbitki w większej ilości kopii klikamy na przycisk „Zaznacz wszystkie” i ustawiamy ilość kopii za pomocą przycisku „+” , „-”.
Przycisk „Usuń” usuwa zaznaczone pliki lub poprzedzony przyciskiem „Zaznacz wszystkie” usuwa wszystkie pliki z okna „Pliki do wysłania”

b) Opcja „Dopasowanie do formatu 2:3”

Opcja „Dopasowanie do formatu 2:3”  służy do wykonania odbitki z proporcjami boków zdjęcia 2:3. Jest to bardzo ważna funkcja, ponieważ większość aparatów cyfrowych wykonuje zdjęcia z proporcjami boków 3:4. Aby dopasować typowy format cyfrowy do typowej odbitki 2:3 (np.: odbitka 10x15cm) należy liczyć się z nieznacznym przycięciem dłuższych boków oryginalnego obrazka z pliku cyfrowego. Symulują to czerwone linie na miniaturkach. Jeżeli opcja zostanie wyłączona a proporcje pliku wynoszą 3:4 otrzymasz odbitkę z białymi marginesami wzdłuż krótszych boków.

Opcja „Dopasowanie do formatu 2:3”  jest domyślnie włączona !

c) Opcja „Ramka 4 mm”

Opcja „Ramka 4 mm”  służy do wykonania odbitki z białą ramką dokoła zdjęcia. Usługa bezpłatna.

d) Opcja „Redukcja efektu czerwonych oczu”

Opcja „Redukcja efektu czerwonych oczu”  służy do zamówienia usługi redukcji efektu czerwonych oczu na zaznaczonych plikach przed wykonaniem odbitek. Usługa płatna (50% ceny danej odbitki).

e) Suma do zapłaty

W każdej chwili edycji w okienku „Do zapłaty” wyświetlana jest aktualna kwota brutto za usługę wykonania odbitek z wybranych plików

f) Odbioru odbitek

Miejsce odbioru przesyłek wybieramy po zaznaczeniu zdjęć (punkt w Oświęcimiu lub punkt w Chrzanowie)

 

3. Wysyłanie plików i finalizacja zlecenia

Jeżeli mamy już przygotowane wszystkie pliki, wybrany odpowiedni rodzaj papieru, format oraz funkcja „dopasowanie do formatu 2:3” przystępujemy do wysłania plików na nasz serwer klikając „Wysyłanie”

a) Logowanie

Zalogowanie do systemu jest możliwe tylko z aktywnym połączeniem internetowym.
Po kliknięciu przycisku "wysyłanie" program zapyta się o login i hasło podane w formularzu rejestracyjnym. Aby zarejestrować się w systemie jako nowy użytkownik klikamy przycisk rejestracji i przechodzimy do formularza. Po zarejestrowaniu program potwierdzi operacje i rozpocznie wysyłanie plików.

b) Wysyłka plików na serwer

Pliki zostają wysyłane na serwer i widoczny jest pasek postępu z informacjami o transferze . W tym czasie nie należy zamykać programu oraz połączenia z Internetem. Po wysłaniu plików zostanie wyświetlone potwierdzające okno dialogowe i wówczas bezpiecznie można zamknąć program.

 

 


<< powrót